MTÜ Tolaram Foundation loodi Tolaram Grupi Balti regiooni juhi Sonny Aswani initsitiivil, toetamaks vähekindlustatud ja puuetega inimesi. Loodame oma tegevusega parandada nende inimeste eluolu ja propageerida positiivset ning toetavat suhtumist ühiskonna poolt.

Tolaram Foundationil on kaks suunda: erivajadusetega laste ja noorte muusikahariduse andmine ja toetamine ning vähekindlustatud inimeste abistamine. Lisaks ka erinevad projektid selles valdkonnas.

Muusikaõpetust anname soome muusikaterapeudi Kaarlo Uusitalo poolt väljatöötatud Kuvionuotit® (figuurnoodid) metoodika alusel. Olenevalt puude liigist, kasutatakse figuurnootide metoodikale lisaks ka teisi erinevaid õpetamisviise. Õpetust antakse nii individuaal- kui ka grupimeetodil. Kõik lapsed on õpetatavad, tuleba ainult valida sobiv viis õpetamiseks.

Meil on tihe koostöö Halastuse Misjonäride Ordu Kloostriga (Ema Teresa Kodu), kuhu organiseerime vajadusel toiduabi. Fondi toel rajati 3 aastat tagasi vana garaaži asemele multifunktsionaalsed ruumid, mida saab kasutada nii supiköögi kui ka õpperuumidena.
Meie erinevad projektid on seotud haridusega. Oleme toetanud erineva tehnika soetamist erivajadustega laste koolidele ja kümne masai tüdruku aastast õppimist keskkoolis koos sinna juurde kuuluva kõige vajalikuga (koolivorm ja koolitarbed).