Figuurnoodid – kõigile sobiv noodikirjaviis, mis ei vaja eelnevaid teadmisi ja oskusi. See on uus võimalus neile, kellele traditsiooniline noodikirja omandamine on mingil põhjusel võimatu. Figuurnoodid on avanud uue lehekülje muusikakultuuris – noodist mängimise erilise noodikirja alusel.
Figuurnootide metoodika on välja töötanud ja arendanud soome muusikaterapeut Kaarlo Uusitalo ja seda on aidanud tal ellu viia muusikaõpetaja Markku Kaikkonen. Õpetajatena leidsid nad, et muusikat peab olema kõigil võimalik õppida. Kõik võivad osa võtta muusika tegemisest, kõigil on õigus seda nautida. Tuleb vaid leida igale õpilasele just temale sobiv viis ja meetod.

Figuurnootide metoodikat on Soomes rakendatud alates 90-ndate aastate keskelt. Seda õpetust on kasutatud mitmetes uurimustes ja doktoritöödes nii Helsingi ja Jyväskylä ülikoolides kui ka Sibeliuse Akadeemias. Eestisse jõudsid figuurnoodid eelmise kümnendi algusel.

Figuurnoodid on konkreetne märgisüsteem, kus igale noodile on antud oma värv. Oktaavialad eristatakse nelja eri kujundiga – rist, ruut, ring ja kolmnurk vastavalt kas siis suur, väike, esimene või teine oktaav.

oktaav

Samad kujundid kinnitatakse ka muusikariistadele vastavate nootide asukohtadele.

nootide asukoht

Nüüd tuleb vaid noodis ja klahvidel olevad kujundid kokku viia ja mäng võib alata.
Omad märgid on ka noodi pikkustel ja pausidel.

noodi pikkus

Kõrgendused ja madaldused on kujutatud noolekestega.

kõrgendused
Figuurnootide meetodi abil saab mängida kõiki klahvpille, kuid ka muid pille, kuhu on võimalik märke kinnitada, nt. kitarri, plaatpille jt.

Figuurnoote kasutades õnnestub mäng juba esimesel korral ja muusika tegemisest saadud elamus süstib tahet edasi tegutseda. Meetod võimaldab musitseerida nii üksi kui ka mitmekesi ansamblis. See on võimalus kõigile – lastele, täiskasvanutele ja eakatele. Olenevalt mängijast võimaldab selle meetodi omandamine järk-järgult üle minna ka traditsioonilisele noodikirjapildile.

Figuurnootide meetod aitab:

  • infot saada ja seda analüüsida
  • arendada loogilis-matemaatilist mõtlemist
  • tänu laulmisele ja mängimisele arendada keele ja kõne kasutust
  • tänu liikumisele ja mängimisele arendada kehalist võimekust, koordinatsiooni ja motoorikat
  • arendada üheskoos musitseerides sotsiaalset külge
  • kasvatada eduelamust, motivatsiooni, keskendumisvõimet
  • aru saada oma tunnetest