nordplus

 

 

 

 

Kohtume muusikas. Uued lähenemised erivajadustega inimeste muusikaõpetuses.

Nordplus Junior programm

Projekt No: NPJR-2015/10070

Projekti kestvus: august 2015 kuni juuli 2017

 

Koordinaator:

Pavuls Jurjansi nim.muusikakool, Riia Läti

 

Partnerid:

Helsinkimissio ry / Special Music Centre Resonaari, Helsingi Soome
MTÜ Tolaram Foundation, Tallinn Eesti
Music for All, Stockholm Rootsi
Projekti eesmärgiks on parandada erivajadustega inimeste muusikahariduse kvaliteeti ja leida innovatiivseid õpetamisvõimalusi süsteemse kogemuste vahetamise kaudu.

Projekti tulemusena peaks paranema õppevahendite kättesaadavus, samuti suurenema nii õpetajate kui ka asutuste arv, kes eriõpetust muusikas pakuvad.

 

Projekti tegevused:

 • Õpetajate vahetuskülaskäigud
 • Töö pilootgruppidega
 • Projekti lõppkonverents laiemale publikule
 • Tulemusi tutvustavad üritused

 

TEGEVUSED:

 

Oktoober, 2015  Valisime juhtkomitee ja jagasime ülesanded
Oktoober, 2015  Valisime välja pilootgrupi, kellega tööd alsutada
Aprill 2016 Pidasime Stockholmis maha esimese juhtkomitee koosoleku, kus anti ülevaade projekti kulgemsiest.Iga partner tutvustas oma organisatsiooni. Vaatasime läbi ja arutasime projekti juhtimise ja koordineerimise seotud küsimused.
Aprill 2016 Kaks õpetajat osales 3-päevasel õppelähetusel Stockholmis.Toimusid järgnevad tegevused:

 • Erivajadustega noorte muusikatundide vaatlus
 • Õppekäik päevakeskusesse Centre of Arena Satelliten Culture House. Keskuses käivate noorte väike kontsert ja nendega kohtumine.
 • Külaskäik „ Audioramasse“ (Rootsi esimene kuulamiskeskus). Tutvumine elektroonilise muusika projektiga „Compoz“ . Õpetajad said ise proovida Audiorama võimalusi ja osaleda muusika tekkimises ja tekitamises.
 • Põgus käik Moodsa kunsti muuseumisse.
 • Õppekäik Kapellet Produktionisse. Kohtumine helilooja ja muusikaõpetajaga Johan Anderssoniga, kes tutvustas erinevate muusikariistade valmistamist (klaasist, metallist, plekist, puust jne.)
 • tutvumine linna Kultuurikeskuse kunstiprojektiga Medis 5
 • Õppekäik päevakeskusesse „Unika“ Tutvumine erinevate töötubadega – liikumine ja tants, ilutuba (make up´i õpetus), kostüümide ja rõivaste õmblemine, söögitegemine, muusika jne. Näidiskorteri külastus (mitme nädala vältel õpetatakse, kuidas hakkama saada iseseisva eluga.
 • Osavõtt projekti Medis 5 kontserdi peaproovist Linna Kultuurikeskuses. Kontserdil osalesid tuntud rootsi muusikud koos erivajadustega inimestega
August 2016 Kaks õpetajat osales 6-päevasel õppelähetusel Helsingis.
Toimusid järgnevad tegevused:

 •  Resonaari õpetajate bändi proovi jälgimine – kontserdiks  valmistumine
 • Koosmängu harjutamine, (basskitarr, trummid). Erinevaid stiilid ja rütmid – valss, rock jne.
 • Individuaaltund  – trummitund (elektritrummid). Pulsi ja rütmi harjutused, erinevad võtted, üleminekud – alumised trummid  – üles taldrikutele jne.
 • Praktiline töötuba Resonaaris
 • Kaarlo Uusitalo loeng – Figuurnootide võimalused
 • Erinevate muusikastiilide õpetamine ja mängimine. Kuidas motiveerida õpilasi? Noored ise õpetajatena, abilistena. Erinevad ülesanded grupitöös.
 • Bändi proovi jälgimine – 2 õpetajat, 2 abilist, 5 õpilast
 • Markku Kaikkonen – ülevaade Resonaarist
 • Kaarlo Uusitalo – basskitarri õpetamisest, erinevad võtted ja rütmid, jazzmuusika õpetamisest
 • Õpetajate praktilised tunnid:
  • Läti – muusikalaagitest Lätis
  • Rootsi – töö pagulasõpilastega
  • Eesti – Liikumine muusikas – rahvatantsud ja – mängud
 • Praktiline töötuba  – trummiõpetus – esimesed lihtsad baasvõtted, korraga käed, basstrumm, vaheldumisi käte mänguvõtted, kuidas summutada trumme ja taldrikuid
 • Helsinki Teurastamos külastus – erinevad kontserdid ja ülesastumised
 • Ajurünnak – tulevikuplaanidest, erinevatest ülesannetest
 • Music for All – kursus – õpetajad üle terve Soome
 • Ülevaade figuurnootidest
 • Ülevaade, kuidas õpetada trumme figuurnootide abil
 • Kuidas alustada bändi
 • Bänditegemisest Resorock Girli näitel
 • Kooriproovi jälgimine ( erinevad võtted ja vahendid)
 • Nord Plus projektist ja teistest projektidest, videod tegemisest
 • Punkteraapia ETV sarja tutvustus, bändi tegemisest, sarja I osa näitamine
 • Läti muusikast, projektis osalemisest ja tööst erivajadustega õpilastega
Veebruar 2017  Võõrustasime õpetajaid Lätist, Rootsist, Soomest

 • Tutvumine Heleni Kooliga, ülevaade kooli tegemistest, õpilaste kontsert
 • Tutvumine Astangu Rehabilitatsioonikeskuse majaga
 • Ülevaade keskuse tegevusest.
 • Osalemine erinevates töötubades/tutvumine rehabilitatsiooniteenustega: puutöö,  õmbluskäsitöö, juuksur, keraamika, füsioteraapia
 • Tutvumine Tallinna Tugikeskusega Juks, ülevaade keskuse tegevusest  ja osalemine erinevates töötubades: puutöö,  õmbluskäsitöö, juuksur, keraamika
 • Rütmikatunni erinevad läbiviimise võimalused – kehapill, abivahendid (nt ajaleht)
 • Muusikateraapiategevused individuaaltunnis
 • Tunnivaatlused Heleni Koolis – rütmitund erinevate vahenditega, tund kuulmishäiretega õpilastele
 • Eksperimentaaltund Kuidas alustada bändi tegemist
 • Bandemooniumi bändiproov
 • Laste ja noorte üldlaulupeo ettevalmistustööd – Tallinna poistekooride ettelaulmine ja ühisproov
 • Music for All õpetajate parimate praktikate jagamine
Aprill 2017 Kaks õpetajat osales 5-päevasel õppelähetusel Riias.

Toimusid järgnevad tegevused:

 • Külastati erinevaid organisatsioone, kes tegelevad erivajadustega inimestega. Eriliselt huvipakkuvad olid muusikaga seotud tegemised – muusikateraapia, individuaal- ja bänditöö, töö pimedate inimestega
 • Muljetavaldav külaskäik päevakeskusesse Cimdindš – meeskonna vaim, koostöö, paindlikkus, hoolivus. Ühises muusikatunnis mängiti koos pilli, lauldi, tantsiti. Projektiõpetajad said igaüks endale hoolealuse, kellega paaris toimus musitseerimine. Põnev kogemus, kuidas toime tulla ja koostööd teha inimesega, kellaga varem kunagi kokku puutunud pole.
 • Kogu program oli hästi organiseeritud, pakkudes tegevusi erinevate nurkade alt
 • Väga hea koostöö projekti partneritega – rõõmude ja murede jagamine kolleegidega suurendab julgust ja annab juurde oskusi töötada erivajadustega inimestega

 

Lõpp-konverents 28.aprill 2017

 •  Meeting in Music. New Approaches in Special Music Education – projekti partnerid tutvustasid projekti, selle käiku ja tulemusi
 • Andris Jansons, Pavuls Jurjansi nim.muusikakooli õpetaja andis ülevaate, kuidas õppeprotsessid mõjutavad esitlust ja tulemusi.
 • Markku Kaikkonen, Resonaari Keskuse direktor Helsingist tegi esitluse teemal Everyone has the Potential to Learn Music, näidates, kuhu Soome on oma 20 süsteemse tööaastaga jõudnud.
 • Kaidor Kahar Eesti Võrdõigusvoliniku kantseleist tutvustas dokumentaalsarja Punkteraapia 1.osa
 • Olle Norberg Rootsist kirjeldas, kuidas toimub lõiming erivajadustega inimeste vaba aja veetmise osas ja tutvustas erivajadustega inimestele mõeldud lauluvõistlust Musikschlaget.
 • Mirdza Paipare, Läti Muusikateraapia Ühingu esinaine puudutas muusikaterapeutide kompetentsusteemat ja muusikaterapeutide hindamise võimalusi.
 • Sarma Freiberga fondist “Come along!” arutles, kuidas saada üle takistustes, mis on ühiskonnas tekkinud stereotüüpsete arusaamade tõttu

Konverentsi ametlikule osale järgnes meeleolukas ja emotsinaalne kontsert, kus projekti partnerid oma muusikute abil näitasid, mida on selgeks õpitud.

Juuni 2017  Juuni alguses toimus Tallinna Heleni Koolis projekti, selle käigu ja tulemuste ametlik teavitusüritus. Osales14 inimest väljast ja 3 projektiga seotud inimest. Lisaks ülevaatele tutvustasid projektis osalenud ka kogemusi, mida projekti perioodil partnerite juures saadi. Ürituse lõpetas Bandemonium kontsert.